head-banner
DỮ LIỆU
Hàng hóa, đầu tư từ Thái Lan tiếp tục tăng
clock 15/04/2017 7:30am

Từ năm 2011 đến nay, Thái Lan liên tục xuất siêu vào Việt Nam. Cùng với đó, các tập đoàn lớn của Thái liên tục tăng đầu tư vào Việt Nam, từ trực tiếp cho đến gián tiếp.

Năng lượng tái sinh – nhiên liệu chủ đạo trong tương lai
clock 11/04/2017 10:11am

Báo cáo mới đây của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) dự đoán năng lượng tái sinh (năng […]

Doanh nghiệp ngoại “cầm trịch” xuất khẩu hồ tiêu
clock 02/01/2017 7:53am

Giai đoạn 2014 – 2016, hồ tiêu nằm trong Top 10 ngành có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD của Việt Nam.