Giai đoạn 2014 – 2016, hồ tiêu nằm trong Top 10 ngành có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD của Việt Nam. Song, cũng như cà phê, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vẫn chiếm ưu thế về xuất khẩu.

Nguồn: Tổng hợp