Theo Tổng cục Hải quan, từ năm 2011 đến nay, Thái Lan liên tục xuất siêu vào Việt Nam. Điển hình, năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai nước đạt 8,18 tỷ USD, thì Thái đã xuất vào Việt Nam 6,4 tỷ USD hàng hóa. Đến cuối năm 2016, trong tổng kim ngạch 12,49 tỷ USD xuất nhập khẩu hàng hóa, Việt Nam đã nhập 8,79 tỷ USD hàng hóa từ Thái Lan. Cùng với đó, các tập đoàn lớn của Thái liên tục tăng đầu tư vào Việt Nam, từ trực tiếp cho đến gián tiếp.